Khalid bin Walid radhiyallahu ‘ahu adalah shahabat yang bergelar saifullah (pedangnya Allah). Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentangnya, “Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada kaum kafir dan munafik.” Mengenai gelarnya sebagai “pedang Allah” sempat membuat musuh-musuh Islam bertanya – tanya. Salah satu jenderal Romawi sampai menanyakan hal itu langsung kepada Khalid, Apakah Nabi...