Alhamdulillah..
Pundi-pundi trofi juara SD al-Rasyid Pekanbaru bertambah lagi. Trofi tsb dipersembahkan oleh Ananda KAYLA AINA MESYA sebagai Juara III MHQ Juz 29 pada perlombaan di SD al-Azhar Syifa Budi. Selamat dan Sukses untuk Ananda dan berkah bagi Ayah Bundanya.
Penghargaan setinggi-tingginya untuk Ustadz Laghut Abdurrahman, S.Pd.I dan seluruh Asatidzaat SD al-Rasyid Pekanbaru atas perjuangan dan bimbingannya.
Tetap semangat.. TAKBIR! TAKBIR! TAKBIR!